Άρτεμης Ιωαννίδου, MSc

Ειδικη παιδαγωγος, MSc, Πιστοποιημενη Αναλυτρια Συμπεριφορας

Για ερωτήσεις και ραντεβού συμπληρώστε τη φόρμα ώστε να σας καλέσουμε ή επικοινωνήστε απευθείας με την υπεύθυνη του τομέα ειδικών θεραπειών και μαθησιακών προγραμμάτων

Οι αξιόπιστοι και εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:

Παράλληλη στήριξη στο σχολείο

-Ειδικοί του χώρου (πχ ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κ.ά.) αναλαμβάνουν την παράλληλη στήριξη του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο
-Εξασφαλίζουμε τη συνεχή καθοδήγηση και εποπτεία από έμπειρους αναλυτές συμπεριφοράς, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών
-Επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια, την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη αυτονομίας, τη διαχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, τη διδασκαλία, και άλλα
-Η πρόοδος του παιδιού αξιολογείται συνεχώς με τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και τη συλλογή δεδομένων

Μαθησιακά προγράμματα στο σπίτι

-Ειδικοί παιδαγωγοί με γνώσεις και εμπειρία αναλαμβάνουν την υποστηρικτική διδασκαλία του παιδιού
-Η διδασκαλία βασίζεται στο σεβασμό και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού
-Οι παιδαγωγοί βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με Πιστοποιημένους Αναλυτές Συμπεριφοράς, με στόχο τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και το χτίσιμο ενός ενισχυτικού τρόπου διδασκαλίας
-Οι τιμές καθορίζονται από τις ώρες και την εμπειρία του εκάστοτε παιδαγωγού.