ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

2020

Using a systematic approach to improve undergraduate training in psychology.

Maragakis Alexandros, LaLonde Leah, Vriesman Michael, Orkopoulou Efthymia

Επιστημονικό paper στο Translational Issues in Psychological Science

2020

A Behavioral Account of Racist Behaviors

Ioannis Bampaloukas, Artemis Ioannidou

Poster που παρουσιάστηκε στο ABAI Culturo-behavioral Conference, 2020

2020

Are Causes of Schizophrenia Just in our Head?: A Βehavioral Conceptualization of Schizophrenia

Efthymia Orkopoulou, Michael Vriesman, Leah LaLonde, Alexandros Maragakis

2020

Ουσιοκρατία και Επιλογή στη Μελέτη των Νοητικών Διεργασιών

Ιωάννης Μπαμπαλούκας

Παρουσίαση στο 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Εγκέφαλος και Νους